Sitoplazma ve Mitokondri Nakli

sitoplazma ve mitokondri nakli

İki ana bölümden oluşan insan yumurtasının birinci ana bölümü çekirdektir. Çekirdek meyve çekirdeğine benzer bir şekilde yumurta hücresinin içerisinde yer alır. İşte bu bölüm kadının yumurtasında bir canlının meydana gelmesi için gerekli olan ve bu yumurtaya sahip kadının atalarından itibaren aktarılmış bir takım genetik bilgiler vardır. Kadındaki her yumurta farklı bir canlı meydana getiren bir hücredir. Yani evrende var olan her yumurta farklı özellikte insan meydana getirme özelliğine sahiptir. Üreme olması için erkek üreme hücresi olan sperme ve spermden gelen genetik özellikler de üreme olması için gereklidir.

DNA bizim kalıtımsal özelliklerimizin olduğu, genetik yapımızın temel malzemelerini oluşturan, bütün hücrelerimizin içinde bulunan bu sarmal yapının içinde proteinden meydana gelmiş parçalar bulunmaktadır. Bu DNA yapısı hücrelerimizin çekirdeğinin içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda DNA mitokondri diye adlandırılan ve hücre çekirdeğinin dışında bulunan yapıların da içinde de bulunmaktadır.

Hücre Çekirdeği

Çekirdeğin görevi meydana gelecek olan yeni canlıya ihtiyaç duyduğu bütün bilgileri iletmektir. Kadında bulunan yumurta kadının yaşı ile birlikte yaşlanmakta, yaşa bağlı olarak yumurta çeşitli hasarlar görmektedir. Bu yüzden ileri yaşlardaki hamileliklerde genetik hastalıklar taşıyan çocukların dünyaya gelmesi, düşüklerin artması olasılığı fazladır.

Mitokondri

Mitokondri denilen yapı da gerekli enerjiyi hücre için sağlamakla görevlidir. Mitokondrinin içinde bulunan genetik yapının bozulması ile birçok hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıklara sahip bebeklerin dünyaya gelmesinin en büyük nedenlerinden biri anneden gelen mitokondri denilen yapının yapısal olarak bozulması ve değişime uğramasıdır.

Sitoplazma ve Mitokondri Nakli

Bu işlemde amaç ileri yaşlarda çocuk sahibi olmak isteyen kadının yumurtasında meydana gelmiş DNA hasarlarının tedavi olmasına yardımcı olmaktır. Bu tedavi mitokondrilerde bulunan genlerle olmaktadır. İleri yaşlardaki kadının yumurtalarındaki mitokondri yeterli olmadığından sağlıklı, bilinen genetik rahatsızlığı olmayan ve hamilelik ihtimali yüksek olan başka bir kadından alınan sitoplazma ileri yaşlarda olan kadının sitoplazmasına nakledilir.